Select Page

Sitter du på världens bästa idé för barn?

Vi vill vara med och möjliggöra den! Coocoolo AB är en design och spelstudio som vill vara med och utveckla världens bästa idéer för barn. Vi hjälper dig med idéutveckling, programmering, design och animation av mobilspel till Ipad, Iphone och Androidenheter.

Vi har pedagogisk kompetens och är vana att anpassa våra spel efter barnens förutsättningar. Vill du veta mer?


Susan Svensson
är Coocoolo’s VD och speldesigner. Hon är holländare och började sin karriär som logoped för små barn.
David Svensson är programmerare och har ett strategiskt sinne. Jobbar även som YH-lärare i mobilapplikationsutveckling.
Cecilia Söderström är vår ytterst noggranna och kreativa 2D-animatör.

Coocoolo Språkapp
Just nu jobbar vi på ett eget språkprojekt. Vi utvecklar ett mobilspel för barn mellan 2 och 5 år. Spelet kommer att ge barnen ett större ordförråd med hjälp av en virtuell språklärare. I Coocoolo Språk spelet får barnen leka fritt och ha kul medan vår språklärare Mimo sätter ord på barnens lek. På detta sätt skapar vi en naturlig språkinlärning i en virtuell värld.

Varför då?

Därför att…
en tidig språkutveckling ger barnen en högre IQ, en bättre läsförståelse i vuxenåldern och ett bättre verbalt flyt som gör skillnad genom hela livet. En stor vokabulär innan ett barn börjar skolan resulterar i en bättre språk- och läsförståelse, ett litet ordförråd före skolstart leder till en sämre språk- och läsförståelse.

Barn från högutbildade familjer hör omkring 45 milj ord under sina första 3-4 år jämfört med 13 milj ord för jämnåriga barn från familjer med låg utbildningsbakgrund. Detta är en skillnad på mer än 30 miljoner ord. Barn har störst chans att kompensera för ett fattigt ordförråd innan de börjar skolan. PISA-undersökningen (2015) visar att det finns en ökad prestationsklyfta mellan socioekonomiskt fördelaktiga och missgynnade studenter i Sverige. Barnens uppväxtvillkor är avgörande för hur väl de klarar sin skolgång.

I den icke-digitala världen lär barn sig språk på ett naturligt sätt genom lek och samtal med föräldrar. Barnen lär sig nya ord i ett språkligt sammanhang och utökar sitt passiva ordförråd när föräldern upprepar och repeterar nya ord. När barnen härmar orden sätts orden in i deras aktiva ordförråd. Relationen med föräldrarna skapar de rätta förutsättningarna för barnen att utvecklas. År 2014 spelar 63% av barnen (2-6 år) i Sverige regelbundet mobilspel.

Logopeder och föräldrar efterfrågar bra språkappar. Appmarknaden satsar dock mest på språklösa barnspel. Detta gör att barn som spelar mycket spel inte får mycket språkträning. Särskilt barn som har språksvårigheter är svåra att motivera till att leka språklekar och att läsa böcker.

Därför…
kommer vi nå barnen i mobilens värld. Vi skapar lekfulla mobilspel för barn (2-5 år) som på ett naturligt sätt utökar barnens ordförråd och stimulerar barnens språkutveckling med hjälp av en virtuell språklärare.

Våra spel kommer bidra till att alla barn får chansen att nå sin fulla potential genom att ge dem jämlika språkliga förutsättningar.

 

Coocoolo Roll
Spela vårt spel Coocoolo Roll, en pysselapp för små barn. Klä på din toarulle och lek! Sätt på en kockhatt och poppa lite popcorn! Oops, blev det för mycket? Åh nej, katten har fastnat i trädet! Klä ut din rulle till hjälte och rädda kattis! Punkteringen på badringen! Det lagar vi.

Dags att fånga fisk åt katten? I toarullens hus finns kläder för alla situationer. Bli inspirerad till att pyssla din egen figur hemma! Toarullar, papper och allt material som används i appen är lätt att hitta hemma. Det är bara att ta fram en sax och lite lim! Coocoolo Roll hittar du på AppStore och Google Play.